Fotbollsskola Gefle IF

Fotbollsskolan är väldigt viktig för Gefle IF verksamhet. Fotbollsskolan är barnens första kontakt med föreningen och fotboll. Gefle IF´s fotbollsskola är för 5 och 6 åringar och betoningen är på att leka fotboll. 2014 hade vi 144 barn varav 33% var flickor. Barnen delades in i 8 grupper och leddes av totalt 18 ungdomsledare födda 1995-1997. Fotbollsskolan är en gång per vecka och totalt 12 tillfällen varav 6 tillfällen innan sommarlov och 6 tillfällen efter.

Fotbollsskolan startar på våren

Första träningen i maj när Fotbollsskolan startar på våren genomförs alltid en föräldrarträff där föreningens ungdomsansvarige berättar om fotbollsskolan, Gefle IF´s ungdomspolicy, vikten av att alla får vara med, betoningen på att leka fotboll mm. Efter avslutad fotbollsskola hålls även alltid en avslutningsträff för alla 6-åringars föräldrar där man informerar om möjligheten för alla att fortsätta spela fotboll i Gefle IF.

Alla våra ledare är utbildade

Alla ungdomsledare utbildas av föreningen i ledarskap och föreningens ungdoms policy. Föreningens ungdomsansvarige är alltid på plats under fotbollsskolan både för se till att föreningens ungdoms policy efterlevs och för att hjälpa till vid olika behov.

Har ni frågor så kontakta Dan Andersson Ungdomsansvarig Gefle IF tel 665243.