Vision och framgångsprinciper

Vision

Gefle IF FFs vision är att bli en förebild inom svenskt föreningsliv, för #EttBättreGefle.

Mission

Gefle IF FFs mission är att #geflermöjligheter.

 

Vår definition av förebildskap

En förebild hos Gefle IF FF ger inte upp i första taget utan försöker alltid göra sitt bästa, i alla lägen. En förebild hos oss lever våra värderingar och är någon som man kan identifiera sig med och se upp till.

Egenskaper och beteenden vi eftersträvar

  • Tar avstånd mot våld, kränkande behandling, droger och dopning.
  • Visar stolthet över klubbmärket.
  • Är stödjande och bidrar till att göra andra bättre.
  • Visar respekt för sig själv och för andra.
  • Vågar sätta gränser och respekterar överenskomna förhållningssätt/regler.
  • Tar ansvar för sina misstag och konsekvenser, (ber om ursäkt och ställer till rätta).
  • Visar engagemang och god förmåga att lyssna.
  • Ger feedback direkt och till den det berör.
  • Vågar misslyckas för att prova igen.
  • Strävar efter att hela tiden utvecklas.

Gefle IF FFs kärnvärden och framgångsprinciper

Laget & jaget
Vi åstadkommer saker tillsammans, internt och med andra. Gefles framgång har historiskt baserats på laginsatser. Vi ger aldrig upp, ställer upp för varandra i alla lägen och vi har positiva förväntningar på varandra. Det samtidigt som vi ser till att utveckla och utmana individer.

Uthållighet och kontinuitet
Vi arbetar långsiktigt, uthålligt, metodiskt och strukturerat. Vi väljer inte alltid det som är lättast för stunden utan det som utvecklar oss på lång sikt. Vi värnar om hållbara relationer med alla som är involverade i vår verksamhet.

Stolthet och tillhörighet
Vi är Sveriges äldsta idrottsklubb med en stolt historia av framgångar som många gånger har baserats på laginsatser, både utanför och på planen. Vi bjuder in till delaktighet och sprider glädje och värme. Vi är stolta GIF-ambassadörer. Vi uppträder respektfullt och värdigt mot varandra, motståndarnas ledare, spelare och mot domare.

Tar socialt ansvar
Vi erbjuder tillhörighet och är en aktiv förenande kraft i samhället som breddar idrottsintresset. Vi gör varandra bättre och vår verksamhet är inkluderande. Vi är välkomnande, omtänksamma och lyfter varandra. Vi värnar alla människors lika värde oavsett kön, ålder, hudfärg, religion, sexuell läggning, funktionshinder och etnisk bakgrund.

 


Huvudsponsorer