Valberedningens förslag till årsmötet

Av Malin Rogström
Publicerad 22 februari, 2018
Gefle IF/FF
Valberedningen
Förslag på personer till valbara funktioner vid föreningens årsmöte 15 mars 2018
Ordförande vid mötet Lars Söderberg, ordf Gefle IF aliansförening
Sekreterare vid mötet Malin Markström, marknad Gefle IF/Fotboll
Protokolljusterare Utses vid mötet
Styrelsen
Antal styrelse ledamöter Sex utöver föreningsordföranden (oförändrat)
Antal styrelse suppleanter Inga, enligt tidigare årsmötesbeslut (oförändrat)
Föreningsordförande (1 år) Malin Rogström (nyval)
Styrelseledamöter (2 år) Sune Nises (omval)
Styrelseledamöter (2 år) Ronald Robles (nyval)
Styrelseledamöter (2 år) Torgny Balkefors (nyval)
Styrelseledamöter (1 år), fyllnadsval Mikael Hillring (nyval)
(Olov Matsson och Malin Eriksson har ett år kvar som ledamöter i styrelsen)
Revisorer
Ordinarie revisorer (1 år) Håkan Mattsson, Sanrev (omval)
Johanna Gustavsson, Sanrev (omval)
Revisorssuppleanter (1 år) Thomas Ljungkrantz, Grant Thornton (omval)
Gunilla Brunnström, Sanrev (omval)
Övrigt
Ombud till Gefle IF Alliansförenings årsmöte och till SDF-möten Utses av styrelsen (oförändrat)
För valberedningen
Gävle 22 februari 2018
Tomas Moström (ordf)
I valberdningen har ingått Tomas Moström, Lena Karlsson och  Pär Gussman.
Gefle IF Livekanalen

Huvudsponsorer