Lek, fotboll och andra aktiviteter

Inom verksamheten lek, fotboll och andra aktiviteter arbetar vi med att skapa utbildande, integrerande, roliga och lekfulla aktiviteter för barn och ungdomar. Vi arbetar såväl inom vår egen förening som med andra föreningar eller organisationer. Det kan vara insatser såväl i den ordinarie dagliga verksamheten som i enskilda och unika projekt.

Sommarcamp-26

Stöttar andra föreningar

Inom detta verksamhetsområde ser vi det också som viktigt att vi kan hjälpa och stötta andra föreningar som är intresserade av att ta del av vårt arbetssätt och filosofi att bedriva ungdomsidrott.


Huvudsponsorer