Ledarskap

Ledarskapet har en väldigt stor betydelse för hur vi genom föreningslivet kan hjälpa till fostra ungdomar till att bli hänsynstagande, justa och bra kompisar. Inom Gefle IF har vi sedan flera år tillbaka arbetat aktivt och målmedvetet med utbilda såväl våra ledare som föräldrar.

Vi vill utveckla och förmedla vår kunskap

Den erfarenhet och kunskap om ledarskap inom föreningslivet vill vi fortsätta att utveckla och förmedla till andra som arbetar med ungdomar. Ett exempel på sådant utvecklingsprojekt är vårt samarbete med Gavlegårdarna och Brynäs där vi tillsammans har genomfört en ledarskapsakademi där sex personer som arbetar med barn och ungdomar fått möjlighet att fördjupa och utveckla sitt ledarskap.


Huvudsponsorer