pulibetpulibetlive streampro7sat 1

Ett bättre Gävle

Ett bättre Gävle -Grafik
Gefle IF’s verksamhetsområden inom Ett bättre Gävle

Ett bättre Gävle – Socialt ansvarstagande

  • Gefle IF Fotbolls arbete med socialt ansvarstagande skall syfta till göra Gävle till en bättre stad att bo, leva och verka i!
  • Vi arbetar med och utvecklar projekt som bidrar till att barn och ungdomar växer upp i en trygg och inkluderande miljö.
  • Fotbollen är världens största idrott och blir därmed en naturlig inkörsport som integrerar och förenar.
  • Vi arbetar för glädje, hänsynstagande och respekt och mot utanförskap, mobbing och segregation.

 

Bilden är tagen på en utflykt under Gavlis Summer Camp 2014
Bilden är tagen på en utflykt under Gavlis Summer Camp 2014

Vi vill ta ett större ansvar

Vi vill utnyttja vår erfarenhet och kunskap om barn och ungdomar samt integration, till att ta ett större ansvar och utveckla vårt arbete med socialt ansvarstagande, såväl internt som externt i Gävleområdet. I vårt arbete kommer vi att samarbeta med andra föreningar, organisationer, skolor, företag och andra som vill hjälpa barn och ungdomar till en bra och meningsfull tillvaro. Tillsammans vill och kommer vi att arbeta för ett bättre Gävle att leva, bo och verka i!

summercamp2
Gruppbild från Järvzoo och Gavlis Summer Camp 2014.

Bakgrund

Gefle IF Fotboll har sedan slutet av 90-talet kontinuerligt och på ett strukturerat sätt arbetat med att utveckla vår egen ungdomsverksamhet till att vara välkomnande och integrerande för såväl pojkar som flickor. 1997 hade vi c:a 400 barn och 40 ledare i vår viktiga ungdomsverksamhet. I stort sett alla ungdomar var svenskfödda barn, i årskullar med flera lag var det oftast bostadsområdet som styrde lagindelningen och vi hade endast 3 flicklag.

Närmare 1000 barn i vår ungdomsverksamhet

Genom att strukturerat och konsekvent arbeta med våra styrdokument ”spelaren i centrum” och ”Att vara förälder i Gefle IF” samtidigt som vi hela tiden arbetat med att utbilda våra ledare i ledarskap och vår ungdomsfilosofi är vi väldigt stolta över hur vår ungdomsverksamhet utvecklas. 2014 har vi närmare 1000 barn i träning och 130 ledare. 30 % av alla barn har invandrarbakgrund och 33 % är flickor. Alla åldersgrupper med flera lag görs så jämna som möjligt och integreras oavsett var man bor inom vårt upptagningsområde.

Socialt ansvarstagande

Föreningen har även under åren arbetat och utvecklat vårt sociala ansvarstagande. Vi samarbetar med skolor, Big, barnsjukhuset andra föreningars fotbollsskolor för att nämna några. Vi har även utvecklat vår egen medlemsgård där vi tar hand om våra fotbollsungdomar innan träning.

Vi har en gedigen erfarenhet och kunskap

Vi har genom åren samlat på oss en gedigen erfarenhet och kunskap beträffande barn och ungdomar samt inte minst integration dem emellan. Nu är vi redo att gå vidare och ta ett större socialt ansvarstagande, inte bara internt inom vår egen verksamhet utan även externt i Gävleområdet – Vi vill arbeta för Ett bättre Gävle!

Bilden är tagen på Gefle Ifs fotbollskola på Sörby IP
Bilden är tagen på Gefle Ifs fotbollskola på Sörby IP

Vi delar in vårt arbete i följande fem verksamhetsområden:

stolt-nykter-gif
Line-up med Stolt och nykter t-shirts på alla Geflespelare.

HUVUDPARTNERS