BIG – skolprojekt

Vårt samarbete med Brottsförebyggarna i Gävle innebär att vi höjer vetskapen om BIG samtidigt som vi kan erbjuda ungdomar vettiga aktiviteter tillsammans med vuxna som att bjuda dessa ungdomar att gå på fotboll som dom kanske inte normalt kan göra av olika anledningar. Vidare är vi stolta att kunna vara en partner och medverka på Stolt & Nykter varje år.

BIG arbetar för att, genom vuxna, påverka attityder och värderingar hos barn och ungdomar upp till 18 år för att skapa en tryggare skola och fritidsmiljö i Gävle kommun.


Huvudsponsorer