Kallelse till extra årsmöte

Av Malin Rogström
Publicerad 2 augusti, 2018

Dagordning extra årsmöte för Gefle IF FF 30/8 kl 17.30

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. Styrelsens förslag angående bolagisering av elitverksamheten för herrar
  7. a) Information och bakgrund
    b) Beslut
  8. Mötet avslutas

Plats: Gavlevallens pressrum

Välkomna!

Gefle IF

Huvudsponsorer