#geflerfotboll

Gefle IF fotbolls sociala hållbarhetsprogram #EttBättreGefle indelas i tre huvudområden. Nedan presenteras #GEFLERFOTBOLL.

Våra huvudsamarbetspartners för #EttBättreGefle:

#geflerfotboll

Vi ska verka för att #GEFLERFOTBOLL

Vi erbjuder fotboll ”utanför arenan” där vi organiserar spontanfotboll för Gävles ungdomar för att minska brottsligheten, öka den fysiska aktiviteten och skapa en positiv sammanhållning bland ungdomar från olika områden.

Exempel på aktiviteter och projekt inom #geflerfotboll:

  • Nattfotboll
  • Rastfotboll
  • Fotboll för tjejer i Andersberg

Nattfotboll

Nattfotboll är Gefle IFs satsning för att skapa sysselsättning på helger och kvällstid, öka den fysiska aktiviteten, minska brottsligheten samt skapa en positiv sammanhållning bland ungdomar från olika områden, genom att erbjuda organiserad spontanfotboll kostnadsfritt på Sörby IP.

 Nattfotboll i Andersbergshallen

Rastfotboll

Rastfotboll samt klassträffar genomförs av spelare från dam- och herrlaget i Gefle IF på olika skolor i Gävle. Syftet är att ge fler skolungdomar energi genom att aktivera barnen med våra dam- och herrspelare som förebilder genom att spela fotboll, samt att samtala kring värdegrundsfrågor i klassrummen.

 Rastfotboll  Klassträff

Fotboll för tjejer i Andersberg

För vissa tjejer är det inte självklart att spela fotboll i en förening, och efter skoltid. Därför tar Gefle IF fotbollen till tjejerna, främst i Andersberg, där våra damspelare är förebilder och ledare.

 Fotboll för tjejer i Andersberg