Strömvallen

KAPACITET FÖR STRÖMVALLEN

Så här ser sektionsuppdelningen med antal platser ut på Strömvallen.

Sektion Publikkapacitet
Sektion A—D 1588
Sektion E 1000
Loge A & B 40
Klubbstolar 20
Sektion F 800
Sektion G 1250
Sektion H 1270
Sektion H-sitt 120
Sektion K stå 200
Sektion J 244
Sektion K 361
Handikapp 10
Fullsatt 6 703 st

VÄGBESKRIVNING TILL STRÖMVALLEN

Från E4 både norr och söder ifrån, kör mot GÄVLE C, följ skyltar P FOTBOLL.
Riks 80
, kör mot Gävle centrum, följ skyltar P FOTBOLL.
Om du kommer öster
ifrån rekommenderas parkeringen vid Fjärran höjder badet.
Kungsbäcksvägen är avstängd matchdagar vid Parkvägen och V Gränsgatan.
Handikappade har rätt att köra fram och parkera vid handikapparkeringen på Tegnervägen.


Visa större karta

Om du kommer med tåg gå rakt upp på Drottninggatan ca 1,5 km till en kyrka. Gå där över bron och uppför en trappa. Där ligger konserthuset och direkt efter kommer Strömvallen på höger sida.

Löpartävlingar på Strömdalen 1915

I oktober 1900 beslöt Gefle Stad att upplåta de s.k. Mattonska vretarna mellan Strömdalen och Rettigska barnhemmet åt föreningen Gefle IF. Projektet gick under namnet Arena Strömdalen.

1903 var idrottsplatsen i användbart skick. Fotbollsplanen var 100×64 meter. Längd- och höjdhoppsgropar, diskus och spjutkastning samt löparbanor. Även en tennisbana anläggs i anslutning till arenan.

Strömdalen användes även för gymnastikuppvisningar, boxning ,brottning och skridsko…Multiarena !

1923 byggdes arenan om med läktare och benämndes därefter Arena Strömvallen.

1966-67 genomgick Strömvallen en omfattande renovering. Nya omklädningsrum och sanitära utrymmen.
Dessutom uppfördes en ståplatsläktare och anläggningen kompletterades med elljus !
Strömvallen är en av Sveriges äldsta idrottsarenor.

Idag är Strömvallen en arena endast för fotboll. Man har också efter 106 år fått sittplatser även på kortsidan.