Spelaren i centrum

Vi har sedan slutet av 90-talet kontinuerligt och på ett strukturerat sätt arbetat med att utveckla vår egen ungdomsverksamhet till att vara välkomnande och integrerande för såväl pojkar som flickor. Vi är väldigt stolta och glada över att vi idag har närmare 1000 barn och ungdomar i träning varav 30% har invandrarbakgrund och 33% är flickor.

Alla som vill ska kunna vara med

Gefle IF bedriver fotboll på elit- och breddnivå. Elit och bredd ska komplettera varandra och alla som vill ska kunna vara med på något sätt, som spelare, ledare, föreningsdomare, funktionär eller supporter.

fotbollochlek

Spela fotboll på dina villkor

Gefle IF ska låta varje barn spela fotboll efter sina villkor. Vi ska låta barnen ha roligt med sin fotboll. Alla ska ha möjlighet att spela upp t o m 17 år.

Vi jobbar efter våra styrdokument

För att leva upp till ovanstående arbetar vi med vårt styrdokument, Spelaren i centrum, som fungerar som stöddokument, riktlinje och ledstjärna för våra ledare i sitt arbete och ledarskap inom Gefle IF´s ungdomsverksamhet.

Spelaren i centrum är indelad i olika nivåer beroende på ålder men värdegrunden är den samma:

  • Alla människors lika värde oavsett kön, ålder, hudfärg, religion, sexuell läggning, funktionshinder och etnisk bakgrund.
  • Vi tar avstånd mot våld, kränkande behandling, droger och dopning.
  • Vi uppträder på ett juste sätt gentemot spelare, ledare, föräldrar och åskådare.
  • Vi stödjer varandra i föreningen.
  • Vi följer fotbollens regler och respekterar domare och andra funktionärer.

Vill ni veta mera om Spelaren i centrum och ta del av vårt styrdokument är ni välkomna att kontakta Dan Andersson, ungdomsansvarig inom Gefle IF, på 026-66 52 43  eller dan.andersson@gefleif.se

Sponsor eller sammarbetspartner Albin Lohikangas grymma straff Köp biljetter här Gilla oss på Facebook Följ oss på Instagram Kontakta oss Spelschema Boka biljetter Senaste nytt Gilla oss på Facebook Följ oss på Instagram
';